چت روم | قالب وبلاگ
دانلود نرم افزار
گالری عکس
دریافت همین آهنگ

قالب وبلاگ


X
تبلیغات
رایتل

آموخته ام که...

آموخته ام  که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس دلیلی ندارد که من بیندیشم می توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم
http://shiaupload.ir/images/u8al09mr7qaen10tuh.gif
آموخته ام  که راه رفتن کنار پدرم در یک شب تابستانی در کودکی، شگفت انگیزترین چیز در بزرگسالی است
http://shiaupload.ir/images/u8al09mr7qaen10tuh.gif

آموخته ام  که زندگی مثل یک دستمال لوله ای است، هر چه به انتهایش نزدیکتر می شویم سریعتر حرکت می کند
http://shiaupload.ir/images/u8al09mr7qaen10tuh.gif

آموخته ام  که پول شخصیت نمی خرد
http://shiaupload.ir/images/u8al09mr7qaen10tuh.gif

آموخته ام  که تنها اتفاقات کوچک روزانه است که زندگی را تماشایی می کند
http://shiaupload.ir/images/u8al09mr7qaen10tuh.gif

آموخته ام  که چشم پوشی از حقایق، آنها را تغییر نمی دهد
http://shiaupload.ir/images/u8al09mr7qaen10tuh.gif

آموخته ام  که این ایمان وعشق الهی است که زخمها را شفا می دهد نه زمان
http://shiaupload.ir/images/u8al09mr7qaen10tuh.gif
آموخته ام  که وقتی با کسی روبرو می شویم انتظار لبخندی جدی از سوی ما را دارد
http://shiaupload.ir/images/u8al09mr7qaen10tuh.gif

آموخته ام که هیچ کس کامل نیست همانگونه که من کامل نیستم
http://shiaupload.ir/images/u8al09mr7qaen10tuh.gif

آموخته ام  که زندگی دشوار است، اما من از او سخت ترم
http://shiaupload.ir/images/u8al09mr7qaen10tuh.gif
آموخته ام  که فرصتها هیچ گاه از بین نمی روند، بلکه شخص دیگری
فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد
http://shiaupload.ir/images/u8al09mr7qaen10tuh.gif

آموخته ام که تنها گذشت می تواند به دوستی عمق و معنا ببخشد
http://shiaupload.ir/images/u8al09mr7qaen10tuh.gif
آموخته ام  که لبخند ارزانترین راهی است که می شود با آن، نگاه را وسعت داد
http://shiaupload.ir/images/u8al09mr7qaen10tuh.gif

آموخته ام  که نمی توانم احساسم را انتخاب کنم، اما می توانم نحوه برخورد با آنرا انتخاب کنم
http://shiaupload.ir/images/u8al09mr7qaen10tuh.gif

آموخته ام که بهترین موقعیت برای نصیحت تنها یک زمان است؛ و آن وقتی ست که از شما خواسته شود.
http://shiaupload.ir/images/u8al09mr7qaen10tuh.gif

آموخته ام که تنها با بخشیدن  دیگران می توانم به آرامش روحی برسم .
http://shiaupload.ir/images/u8al09mr7qaen10tuh.gif
آموخته ام که نفرت آئینه دل را سیاه می کند همانگونه که محبت به آن جلا می بخشد.
http://shiaupload.ir/images/u8al09mr7qaen10tuh.gif
 آموخته ام که هیچ کس مثل من فکر نمی کند اما من می توانم به افکار دیگران احترام بگذارم .
 
http://shiaupload.ir/images/u8al09mr7qaen10tuh.gif
آموخته ام زندگی سناریویی ست که من می توانم با ایفای ماهرانه و زیبای نقش خود اثری  باشکوه وماندگاراز خود  در ذهن زمان باقی بگذارم.
http://shiaupload.ir/images/u8al09mr7qaen10tuh.gif
آموخته ام که دوستان واقعی جواهراتی هستند که به دست آوردنشان راحت اما نگهداشتنشان سخت است.
http://shiaupload.ir/images/u8al09mr7qaen10tuh.gif
آموخته ام که ثروتمند آن کسی نیست که مال بسیار دارد بلکه آن کسی ست که به کمترین ها قانع و خشنود است.
 
http://shiaupload.ir/images/u8al09mr7qaen10tuh.gif
آموخته ام که زندگی را از طبیعت یاد بگیرم ؛ چون بید متواضع باشم؛ چون سرو راست قامت، چون صنوبر صبور؛ چون بلوط مقاوم، چون رود روان، چون خورشید با سخاوت، چون ابر باکرامت، چون کوه استوار، چون اقیانوس آرام و چون مهتاب روشنی بخش باشم.
http://shiaupload.ir/images/u8al09mr7qaen10tuh.gif
وبلاخره آموخته ام  معنی زندگی و امید به آینده در جلوه های دنیائی آن نیست بلکه به شکوه انتظاری ست که  قلبم را تسخیرکرده
.